Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle – ohjelmassa. Tällä ohjelmalla me tuemme syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Olemme olleet  mukana kampanjassa vuodesta 2012 lähtien. Kauttamme on voinut hakea tukea lasten harrastusmaksuihin sekä toisen asteen opintojen oppimateriaaleihin. Nyt tänä poikkeuksellisena aikana olemme voineet jakaa myös ruokalahjakortteja perheille, joilla on vaikeuksia tulla toimeen.

Harrastustuki: Tuemme alle 18-vuotiaiden lasten harrastamista, myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.
Harrastustuki kuten oppimateriaalitukikin on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa harrastusta tai osallistua edes yhteen harrastukseen.
Antamalla tukea, haluamme varmistaa, että perheen taloudelliset ongelmat eivät olisi esteenä lasten oikeuteen hyvään kehitykseen ja osallisuuteen.

Harrastustuen hakeminen harrastusten kausimaksuihin:  Täytä hakemuslomake huolellisesti hakeaksesi tukea lasten-ja nuorten harrastuksiin. Tuki on tarkoitettu Hyvinkäällä ja lähinaapurikunnissa(Hyvinkää, Riihimäki, Mäntsälä, Nurmijärvi, Hausjärvi) asuville alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille heidän vapaa-ajan harrastuksiin. Huoltajan allekirjoituksella varustetut hakemukset käsitellään luottamuksellisesti hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen päätös ilmoitetaan hakijalle. Tukea voi hakea useammalle lapselle samassa taloudessa. Hallitus on päättänyt avustaa harrastuksia enimmillään noin 400€/lapsi, tai harkinnan mukaan, jotta mahdollisimman moni lapsi voisi olla mukana harrastuksissa.

Vaikka hakuaika on päättynyt, voit kysyä mahdollisuutta hakea tukea  keväälle- 2022 harrastuksiin. Vuoden syksyn-2022 ja kevään-2023 harrastustukia haetaan syksyllä 2022, ennen harrastusten syyskauden alkua.   Hakemukset lähetetään,  sähköposti: anja.tauriainen@gmail.com. Ongelman tultua voit soittaa Anja Tauriainen, puh. +358 505013175.
Hakulomakkeen löydät tämän sivun alareunasta, kohdasta  Ladattavat tiedostot.

Maksuton toinen aste ja oppimateriaalituen myöntäminen lukuvuodelle syksy-2022 ja kevät-2023.

Toisen asteen maksuttomuuden myötä eivät syksyllä 2021 toisen asteen aloittavat opiskelijat tule tarvitsemaan oppimateriaalitukea, eivätkä näin ollen voi hakea Pelastakaa Lasten oppimateriaalitukea.  Ne toisen asteen opiskelijat, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä ja ovat aloittaneet opintonsa toisella asteella ennen syksyä 2021, voivat hakea oppimateriaalitukea entiseen tapaan Hyvinkään Pelastakaa Lapset paikallisyhdistykseltä.

Oppimateriaalituen haku lukukaudelle syksy- 2022 ja kevät- 2023.
Jos et kuulu maksuttomuuden piiriin, voit hakea tukea toisen asteen opintoihin : lukion- tai ammatillisen oppilaitoksen oppimateriaaleihin.
Voit hakea tukea, jos asut Hyvinkäällä tai lähinaapurikunnassa (Hyvinkää, Riihimäki, Nurmijärvi Mäntsälä, Hausjärvi) ja olet alle 18-vuotias. Yhdistys maksaa tuensaajalle opiskelumateriaalit syys- ja kevätkaudelle, kirjat ja tapauskohtaisesti ammatillisen oppilaitoksen opiskelumateriaaleja sopimuksen mukaan.
Huolellisesti täytetty ja huoltajan allekirjoittama oppimateriaalituki hakemus tulee lähettää elokuun alkuun 2022 mennessä, jolloin hallitus käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja ilmoittaa tuensaajalle päätöksen välittömästi.
Haku lomakkeen löydät sivun alareunasta, kohdasta Ladattavat tiedostot.

Eväitä Elämälle-ohjelman oppikirja-ja harrastustukihakemukset lähetetään allekirjoitettuna :
Hyvinkään Pelastakaa Lapset ry paikallisyhdistys. Allekirjoitettu hakemus skannataan ja lähetetään sähköpostiin:  anja.tauriainen@gmail.com. Ongelman tultua voit ottaa yhteyttä Anja Tauriainen,  puh. +358 505013175.

Jos olet saanut Hyvinkään Pelastakaa Lapset ry:n myöntämää oppikirja- tai harrastetukea, täytäthän ystävällisesti palautelomakkeen ja lähetät sen alla olevana osoitteeseen. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kaikki palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Palaute on meille tärkeä kehittäessämme toimintaamme. Kiitos palautteestasi.