Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle – ohjelmassa. Tällä ohjelmalla me tuemme syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Olemme olleet  mukana kampanjassa vuodesta 2012 lähtien. Kauttamme voi hakea tukea lasten harrastusmaksuihin sekä toisen asteen opintojen oppimateriaaleihin.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Antamalla tukea, haluamme varmistaa, että perheen taloudelliset ongelmat eivät olisi esteenä lasten oikeuteen hyvään kehitykseen, opiskeluun ja osallisuuteen.

Oppimateriaalituen hakeminen vuonna 2018 syyslukukaudelle ja 2019 kevätlukukaudelle:
Täytä huolellisesti ja allekirjoita oppimateriaalituki hakemuslomake hakeaksesi tukea toisen asteen opintoihin: lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Voit hakea tukea, jos asut Hyvinkään kaupungin alueella ja olet hyvinkääläinen alle 18-vuotias.
Hallituksemme käsittelee kaikki hakemukset luottamuksellisesti ja päättää hakijoiden joukosta tuettavat henkilöt, joiden opintojen jatko- tai aloitus on vaarassa oppikirjojen kustannusten vuoksi. Yhdistys maksaa valituille opiskelumateriaalit (kirjat ja tapauskohtaisesti esimerkiksi ammattikoulun materiaali- ja opiskelumateriaalikulut) koko lukuvuodelle.  Kun hakuaika on päättynyt 10.08 2018, voit vielä kysyä mahdollista tuen saantia keväälle 2019, puheenjohtajalta Seija Loimuneva, puh. 040 5707439

Harrastustuen hakeminen vuonna 2018 syksyn ja 2019 kevän kausimaksuihin:
Täytä lomake hakeaksesi tukea lasten- ja nuorten harrastuksiin. Tuki on tarkoitettu Hyvinkääläisille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille heidän vapaa-ajan harrastuksiinsa.
Huoltajan allekirjoituksella varustetut hakemukset käsitellään luottamuksellisesti hallituksen kokouksissa kuukausittain, jonka jälkeen päätös ilmoitetaan hakijalle. Tukea voi hakea useammalle lapselle samassa taloudessa. Hallitus on päättänyt avustaa harrastuksia enimmillään noin 400€/perhe/vuosi, jotta mahdollisimman moni lapsi voisi olla mukana harrastuksissa. Kun hakuaika on päättynyt 10.08.2018, voit vielä kysyä mahdollisuutta hakea tuke keväällä 2019 harrastuksiin, puheenjohtaja Seija Loimuneva, puh. 040 5707439

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.

Eväitä Elämälle-ohjelman oppikirja-ja harrastustukihakemukset lähetetään allekirjoitettuna :
Hyvinkään Pelastakaa Lapset ry/Seija Loimuneva
Ruohotie 10, 12100 Oitti
tai skannatut hakemukset sähköpostilla sloimuneva@gmail.com

Jos olet saanut Hyvinkään Pelastakaa Lapset ry:n myöntämää oppikirja- tai harrastetukea, täytäthän ystävällisesti palautelomakkeen ja lähetät sen alla olevana osoitteeseen. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kaikki palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Palaute on meille tärkeä kehittäessämme toimintaamme. Kiitos palautteestasi.

Hyvinkään Pelastakaa Lapset ry/Seija Loimuneva
Ruohotie 10, 12100 Oitti
tai sähköpostilla sloimuneva@gmail.com